Rekrutacja za zagraniczne praktyki zawodowe na rok szkolny 2021/2022

25 maja, 2021 roku, rozpoczynamy rekrutacje chętnych uczniów klad drugich, po gimnazjum, na zagraniczne praktyki zawodowe w programie Erasmus+. Odbywać się one będą w przyszłym roku szkolnym, w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej w klasie trzeciej.
Osoby chętne zapraszam do zapoznania się z Regulaminem i dostarczenie wymaganych dokumentów do pokoju P20C, do 11 czerwca 2021r.

Regulamin Rekrutacji, Erasmus+, 2021