„Współpraca edukacji i biznesu – zagraniczne praktyki uczniów ZSE” 2019 – 2021

Informacje o projekcie „Współpraca edukacji i biznesu – zagraniczne praktyki uczniów ZSE”

2019-1-PL01-KA102-062736

Projekt będzie realizowany w okresie od 1-06-2019 do 31-05-2019.
Zakłada on mobilności 48 uczniów technikum w ramach praktyk zawodowych. Wyjadą przedstawiciele wszystkich zawodów, w których kształcimy w Technikum. Celem projektu jest rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów – uczniowie będą mieli możliwość wykorzystać wiedzę zdobytą w szkole na rynku pracy, a tym samym zwiększyć swoje kompetencje zawodowe. Realizacja projektu pomoże uczniom zdobyć umiejętności praktyczne, które są niezbędne na rynku pracy i bardzo cenione przez pracodawców. Ponadto uczniowie zdobędą dodatkowe umiejętności językowe oraz technologiczne. Realizacja projektu mobilności ponadnarodowej przyczyni się do wzbogacenia uczestników projektu mobilności ale także przyniesie wymierne korzyści dla szkoły.

Regulamin rekrutacji:

Regulamin Rekrutacji, ERASMUS+, 2019

 

Informacje dotyczące wyjazdu I grupy ( prezentacje ze spotkania informacyjnego)

Prezentacja- I Grupa, wrzesień 2019

 

Informacje dotyczące wyjazdu II grupy (prezentacja ze spotkania informacyjnego, z dnia 24 października 2019 r.)

Prezentacja- II Grupa, listopad 2019

 

Informacje dotyczące wyjazdu III grupy (prezentacja ze spotkania informacyjnego, z dnia 14 stycznia 2020 r.)

Prezentacja- III Grupa, luty 2020

 

Poniżej znajduje się  materiał filmowy powstały w ramach projektu