Miesięczne archiwum: listopad 2022

Konferencja upowszechniająca realizację projektu

Dnia 9 listopada 2022 odbyła się konferencja upowszechniająca realizowany w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku projekt o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000007650 w ramach programu Erasmus+. W celu przybliżenia uczniom klas pierwszych idei przyświecającej programowi Erasmus+, w Kinie Elektryk, koordynator projektu p. Magdalena Olesiuk przedstawiła główne cele programu, korzyści i możliwości jakie otwierają się […]

Czytaj dalej

Nauczyciele w programie Erasmus+

W ramach realizacji projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-SCH-000007696, nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznychim. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku wzięli udział w szkoleniach mających na celu rozwinięcie kompetencji zawodowych oraz podniesienie jakości nauczania w szkole. Priorytetem dla nauczycieli naszej szkoły jest wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę, kształtowanie umiejętności i wartości takich jak: odpowiedzialność, uczciwość, otwartość, tolerancja, przygotowując go […]

Czytaj dalej