II grupa 2016

W dniach od 14 do 25 listopada 2016 roku dziesięciu informatyków z klasy III G uczestniczyło w praktykach zawodowych w Granadzie. Wyjechali pod opieką Pani Anny Niczyporuk- Dyrektor Szkoły i Pana Krzysztofa Szerszenia- nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Uczniowie odbyli praktyki w następujących firmach:
• OYR SOLUTIONS
www.oficinayred.com
• E-SISTEMAS.NET
www.e-sistemas.net
• BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS
www.bios-ts.es
• SULAYR INFORMÁTICA
www.sulayr-informatica.es
• MOVILTECA ingeniería S.L
www.movilteca.net

 

W dniach 13-26 listopada 2016 dziesięcioro uczniów z klasy IIIG Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku uczestniczyło w programie dwutygodniowych praktyk zawodowych w realizowanych na terenie Hiszpanii. Zostały one zorganizowane dzięki realizowanego w szkole projektowi „Międzynarodowe praktyki uczniów ZSE inspiracją do rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU ERASMUS +, sektor: „Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Celem realizowanego programu mobilności jest rozwój zawodowy uczniów, poprzez wzbogacenie o wymiar praktyczny celów i treści kształcenia, zawartych w programie nauczania w zawodach teleinformatyk oraz informatyk, a także skonfrontowanie już nabytych wiadomości teoretycznych z praktyką. Obok wzrostu kompetencji zawodowych ważnym elementem programu jest podniesienie poziomu znajomości branżowego słownictwa w języku angielskim i podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim, a także kompetencji międzykulturowych, związanych między innymi z poznaniem historii, architektury oraz geografii Hiszpanii.

Praktyki odbywały się na południu Hiszpanii w pięciu wybranych firmach o profilu informatycznym zlokalizowanych na terenie miasta Grenada. W ramach praktyk uczniowie zapoznali się ze specyfiką i zakresem działalności firm informatycznych regionu oraz wymaganiami dotyczącymi przedzielonym im zadań do wykonania i stanowisk pracy. Program praktyk obejmował zagadnienia związane projektowaniem i konfiguracją lokalnych sieci komputerowych oraz usług serwerowych. Uczniowie szybko odnaleźli się w nowym dla nich środowisku kulturowym i językowym, wzorowo realizując postawione przed nimi zadania. Ich praca spotkała się z uznaniem opiekunów praktyk, czego udokumentowaniem są uzyskane bardzo dobre oceny podsumowujące program praktyki.

Obok zasadniczego celu wyjazdu związanego z samymi praktykami zawodowymi uczniowie mieli do dyspozycji przygotowaną szeroką ofertę kulturalną. Było to o tyle ułatwione z racji faktu, że Granada jak i cały otaczający ją region Andaluzji uważany jest za jeden z najbardziej urokliwych regionów Hiszpanii. Uczniowie poznali najważniejsze zabytki Grenady, do których niewątpliwie należy gotycko-renesansowa Katedra, XIII wieczny warowny zespół pałacowy Alhambra oraz najstarszą zabytkową dzielnicę Albaicin. Ponadto zostały zorganizowana wycieczki do tak charakterystycznych atrakcji Andaluzji jak wizyta na arenie miejscowej Korridy, czy pokaz Flamenco. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w wyciecze do znajdującego się także w Andaluzji pełnego zabytków miasta Kordoby, słynącego z zespołu fortyfikacji a przede wszystkim Katedry.

Ciekawym doświadczeniem była także wizyta w centrum nauki w Grenadzie, miejsca pełnego interaktywnych eksponatów i narzędzi do przeprowadzania doświadczeń i badań z różnych dziedzin nauki wraz z rozbudowaną ekspozycją przyrodniczą.

 

Krzysztof Szerszeń