Pierwszy ‘job shadowing’ za nami!

Uczenie się poprzez obserwację pracy innych zwykle kojarzy się z wdrażaniem nowego pracownika. Tymczasem job shadowing może pomóc w rozwoju nawet pracownikom posiadającym doświadczenie zawodowe.

Job shadowing, wg przewodnika po programie Erasmus+, to „krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację”.

W ramach projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000007650 w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe, z job shadowing skorzystał wicedyrektor Piotr Mieczkowski, który jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Szkolenie odbyło się w miejscowości Braga (Portugalia) w terminie 14-25 marca 2022r.

Podczas pobytu w Bradze, nauczyciel obserwował pracę dwóch firm (Prime Energy i Recicla PC), w których realizował zadania pozwalające na osiągnięcie założonych efektów mobilności. Podczas obserwacji pracy nauczyciel rozwijał i wzmacniał swoje kompetencje zawodowe oraz językowe. Istotnym elementem był job shadowing w szkole średniej Escola Profissional Profitecla, gdzie poza zapoznaniem się z bazą dydaktyczną, była możliwość obserwacji pracy kadry kierowniczej szkoły oraz poznanie systemu edukacji zawodowej w Portugalii. Rozmowa z nauczycielami pozwoliła na wymianę informacji ze specjalistami w danej dziedzinie kształcenia zawodowego. W efekcie nauczyciel wzbogacił swój warsztat pracy dydaktycznej, podpatrzył metody i techniki pracy stosowane w portugalskiej szkole.

Dodatkowym i przyjemnym aspektem takiego szkolenia był program kulturowy: możliwość zwiedzania ciekawych miejsc i skosztowania tradycyjnych potraw portugalskich.

Pamiętajmy o tym, że szkolenia takie jak job shadowing wzbogacają naszą świadomość europejską, poszerzają wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, a także uczą poruszania się w środowisku wielokulturowym.

Warto podjąć się takiego wyzwania, które często związane jest z koniecznością znalezienia się na nowo w roli ucznia. Odwagi!