III grupa 2020

III grupa uczniów odbyła dwutygodniowe praktyki zagraniczne w Hiszpanii w ramach obowiązkowych miesięcznych praktyk w terminie od 10.02.2020 do 21.02.2020 roku.

W tym terminie wyjechało 16 uczniów z następujących klas:

–  5 uczniów z klasy III G TE, uczących się w zawodzie technik informatyk;

– 6 uczniów z klasy III I TE, uczących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej;

– 5 uczniów z klasy III K TE, uczących się w zawodzie technik informatyk.

Odbyli swoje praktyki w następujących hiszpańskich firmach:

Prezentacje branż:

T. Informatyk, III G, pol.

T. Informatyk, III G, eng.

T. Grafiki i poligrafii cyfrowej, III I, pol., eng.

T. Informatyk, III K, J. Januszewski, M. Kondraciuk, J. Modzelewski, pol., eng.