Rekrutacja do projektu

Zespół Szkół Elektrycznych

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

ZSE Szkoła otwartych umysłów

numer projektu 2017-1-PL01-KA101-036924

 

Udział w projekcie ma na celu odbycie 5 dniowego szkolenia z języka programowania Python dla nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz
5 dniowego szkolenia z platformy Moodle i z odwróconego nauczania dla nauczycieli przedmiotów elektryczno-elektroniczno-mechanicznych.

 Rekrutacja do projektu trwa od 6 do 20 grudnia 2017 r.

Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów:

  • formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1);
  • oświadczenia (załącznik nr 2);
  • zobowiązania do udziału w szkoleniu (załącznik nr 3);
  • formularza aplikacyjnego (załącznik nr 4).

 Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły

– zakładka Projekty – Erasmus+.

 Przekazanie dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej powinno nastąpić w terminie do 15 grudnia 2017 roku do pokoju P20C.

 Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty – Erasmus+, w pokoju nauczycielskim oraz w pokoju P20C.

 

REGULAMIN Rekrutacji nauczycieli