I GRUPA 2021/2022

W terminie 15.11-26.11.2021 roku pierwsza grupa uczniów uczestniczyła w praktykach zawodowych w Hiszpanii, w ramach projektu z programu Erasmus+, 2021-1-PL01-KA121-VET-000007650.

Byli to uczniowie dwóch klas: III C TE – 4 osoby uczące się w zawodzie technik elektronik oraz 4 uczniów z klasy III F TE, uczący się w zawodzie technik informatyk. Uczniowie pojechali pod opieką dwóch pań nauczycielek: pani Agnieszki Wojno oraz pani Moniki Tobiaszewskiej.

Uczniowie najpierw wzięli udział w rekrutacji na wyjazdy. Złożyli formularze zgłoszeniowe i niektórzy uczestnicy mobilności przeszli testy z języka angielskiego. Pierwsza grupa wyjazdowa w październiku rozpoczęła praktyczne przygotowanie do wyjazdu, na które składały się dodatkowe zajęcia: z języka angielskiego i języka hiszpańskiego oraz przygotowanie kulturowe. Uczestniczyli wraz ze swoimi rodzicami w spotkaniu informacyjnym z koordynatorem projektu. Na spotkaniu poznali szczegóły mobilności oraz przedstawione zostały im dokumenty programu.

Praktyki odbywały się w następujących zakładach:

  • INFORMATICA NETBIOS PSB NET

www.netbiosgranada.com

  • BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS

www.bios-ts.es

  • Moviles Reparus

www.movilesreparus.es

  • AG Instalaciones Eléctricas Jose Alejandro Gomez Garcia

www.aginstalacioneselectricas.es

  • ANDIGRAN TELECOMUNICANIONES S.L.

www.antenasandigran.es/es

  • Instalaciones Eléctricas Davó

www.instalacionesdavo.com

  • ElectroFer

www.automatismoselectrofer.es

Młodzież zdobyła nowe umiejętności związane z pracą w swoich specjalizacjach, nauczyła się efektywnej organizacji czasu i oczywiście podszlifowała język hiszpański i angielski – w wielokulturowym środowisku. Wielu z nich po raz pierwszy musiało używać języka obcego w codziennej komunikacji z pracodawcami czy na ulicy. Takie doświadczenia dodały im pewności siebie w posługiwaniu się językami obcymi, co z pewnością przełoży się na wyniki uzyskane w szkole.

Wyjazd uczniów nie ograniczył się tylko do praktyk zawodowych, ale umożliwił im poznanie najciekawszych zakątków Granady, jego zabytków i historii. W weekend mieli możliwość zobaczenia dalszych zakątków Hiszpanii, byli w Maladze czy Kordobie. Spacerowali szlakiem ulicznych artystów, podziwiając ich prace w postaci graffiti, oglądali pokaz flamenco. Integrowali się także z inną grupą młodzieży, która w tym samym czasie miała możliwość uczestniczenia w praktykach w Hiszpanii.

Wszyscy otrzymali od pracodawców listy polecające, które są najlepszym kapitałem na przyszłość, kiedy będą wchodzić na rynek pracy. Otrzymali certyfikaty poświadczające odbytą mobilność: od organizacji partnerskiej, ze szkoły, a także dokument Europass Mobilność, potwierdzony przez pracodawców oraz Krajowe Centrum Europass. Dokument ten służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Do Polski wrócili z bagażem bezcennych doświadczeń, inaczej patrząc na świat.