I grupa 2017

Prezentacja ze spotkania informacyjnego, które odbyło się przed wyjazdem I grupy do Portugalii

Prezentacja Portugalia 2017 – I grupa

W dniach 1-14 października 2017 roku grupa dziesięciu uczniów z klas trzecich uczestniczyła w programie praktyk zawodowych organizowanych w ramach projektu „Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU ERASMUS+ z sektora: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna. Miejscem praktyk było położone w północnej części Portugalii miasto Braga. Ich podstawowym celem było wzbogacenie o wymiar praktyczny celów i treści kształcenia, zawartych w programie nauczania w zawodach technik elektronik oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Ten podstawowy cel został wsparty o poszerzenie kompetencji językowych, poprzez wykorzystanie posiadanej wiedzy w środowisku o charakterze międzynarodowym.

Uczniom udostępniono szeroką i różnorodną ofertę praktyk realizowanych w istniejących na terenie Bragi firmach z zakresu elektroniki użytkowej, usług informatycznych oraz poligraficznych.

Technicy elektronicy odbyli praktyki w następujących przedsiębiorstwach:

  • Numica
  • Electro Reparadora da Colina

https://www.electrocolina.pt/

  • Plasma Electronica
  • Braga LBS

Technicy grafiki i poligrafii cyfrowej odbywali praktyki zawodowe w następujących firmach

  • Tipografia Priscos

www.tipografiapriscos.com/index.html

  • Maisdecopias

Poprzez praktyki uczniowie nie tylko mogli w realnych warunkach skonfrontować i wykazać swoją wiedzę oraz umiejętności, ale także zapoznać z lokalnym rynkiem pracy i oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. Niebagatelne znaczenie mają także wyniesione kompetencje językowe oraz kulturowe.

 

 

 

Po odbytych praktykach uczniowie stworzyli prezentacje multimedialne obrazujące branże, w których odbywali patyki zawodowe.

Zapraszamy do ich obejrzenia.

http://erasmus.zse.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/04/Erasmus-prezentacja-ENGBragaI-grupa.odp

http://erasmus.zse.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/04/Erasmus-prezentacja-PLBragaI-grupa.odp

http://erasmus.zse.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/04/Erasmus-prezentacja-ENG-Braga-I-grupa-Elektronicy.pptx 

http://erasmus.zse.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/04/Erasmus-prezentacjaPLBragaI-grupa-Elektronicy.pptx

http://erasmus.zse.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/04/Erasmus-prezentacja-ENG-graficy.pptx

http://erasmus.zse.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/04/Praktyki-zawodowe-PLBragagraficy.pptx

http://erasmus.zse.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/04/Praktyki-zawodowe-ENGBraga-graficy.pptx

http://erasmus.zse.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/04/Grupa-Elektroniczna-ENGBraga-I-gr.pptx