Miesięczne archiwum: lipiec 2021

Półprzewodnik Elektryczny

Pod podanym poniżej linkiem znajduje się Półprzewodnik Elektryczny dotyczący projektu „Współpraca edukacji i biznesu – zagraniczne praktyki uczniów ZSE” numer projektu 2019-1-PL01-KA102-062736 Powstał on jako produkt po odbytych mobilnościach. Wydanie specjalne Półprzewodnika poświęcone całkowicie projektowi powstało dzięki współpracy koordynatora projektu z nauczycielami, którzy towarzyszyli uczniom podczas wyjazdów oraz z uczestnikami mobilności. Półprzewodnik Elektryczny 2020.06 półprzewodnik elektryczny […]

Czytaj dalej