I grupa 2016

W dniu 08.09.2016 r. o godzinie 17.00 odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdu na praktyki zawodowe do Hiszpanii dla  uczestników praktyk zagranicznych z klas: III A, III H, III G i ich rodziców oraz zaproszeni goście, Pani Dyrektor Anna Niczyporuk  oraz  nauczyciele pełniący opiekę nad młodzieżą w czasie praktyk.
Na spotkaniu odbyła się prezentacja projektu, jego harmonogramu oraz planu i warunków pobytu.

Prezentacja ze spotkania

Wyjazd I grupy odbył się w dniach od 2 października 2016 roku do 15 października 2016 roku.

Uczniowie dwóch zawodów: technik teleinformatyk i technik informatyk odbywali praktyki w trzech grenadyjskich firmach:

  • OYR SOLUTIONS

www.oficinayred.com

 

  • E-SISTEMAS.NET

 www.e-sistemas.net 

 

  • BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS

www.bios-ts.es

 

W dniach 3 – 15 października sprawowaliśmy opiekę nad 10 uczniami odbywającymi praktyki zawodowe w Granadzie w Hiszpanii. Był to czas szczególnych doświadczeń zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Dwutygodniowy pobyt z młodzieżą za granicą daje nauczycielowi niepowtarzalne możliwości obserwowania uczniów poza środowiskiem szkolnym. Młodzi ludzie również doświadczają szczególnej sytuacji, w której muszą wykazać się odpowiedzialnością i samodzielnością. Idą do obcojęzycznego środowiska pracy, gdzie muszą zmierzyć się także z wyzwaniami innej kultury czy sposobu bycia. Nasi uczniowie poradzili sobie doskonale z tą sytuacją. W firmach, w których pracowali, byli chwaleni za umiejętności praktyczne, ale także za łatwość odnajdowania się w sytuacjach codziennych i nawiązywania kontaktów z pracownikami. Dla nas, nauczycieli, to również była dobra okazja do tego, by przyjrzeć się, jak funkcjonują firmy branżowe w innym kraju europejskim. Jaki wykorzystują sprzęt i technologie, w jakich kierunkach się rozwijają.

Szczególną zaletą tego wyjazdu było poznanie kultury miejsca, w którym przebywaliśmy, czyli południowego regionu Hiszpanii. Wszyscy znamy nazwy Granada, Kordoba, Sewilla, ale dopiero pobyt na miejscu daje możliwość poznania i zrozumienia miejsc, ludzi i kultury. Program kulturowy, który zapewniła nam firma organizująca nasz pobyt, był niezwykle bogaty. Zwiedzaliśmy zabytkowe, historycznie ważne miejsca, ale także poznawaliśmy elementy kultury współczesnej tego kraju.

Mieliśmy także dobre relacje z firmą Celei, która opiekowała się nami na miejscu. Różne aspekty naszego pobytu były ewaluowane na bieżąco, dzięki czemu mieliśmy wpływ na jego jakość i poziom naszego zadowolenia.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że tego rodzaju wyjazdy dają doskonałą szansę na zrealizowanie założeń edukacyjnych, ale jednocześnie poszerzają horyzonty, otwierają na świat i ludzi. Co więcej, uczniom pozwalają sprawdzić się w prawdziwej pracy w zawodzie, którego się uczą, a nauczycielom dają możliwość poznania swoich wychowanków w sytuacjach pozaszkolnych.

 

Katarzyna Walendziuk
Mariusz Gryszko