Informacje o projekcie „Do Europy po nowe inspiracje”

Od 19 listopada 2018 roku do 18 listopada 2020 roku Zespole Szkół Elektrycznych realizowany jest projekt szkoleń dla nauczycieli pt.: „Do Europy po nowe inspiracje”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu POWER, ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

W ramach projektu ośmioro nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w czasie wakacji w szkoleniach metodycznych i kursie językowym. Były to następujące szkolenia:

– edukacja w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w internecie;

– aplikacje i narzędzia do e-lerningu;

– kreatywne i krytyczne myślenie oraz poprawa komunikacji interpersonalnej;

– szkolenie językowe doskonalące umiejętności komunikacyjne w języku angielskim.

Szkolenia odbyły się na Cyprze, we Włoszech i w Hiszpanii.

Efektem realizacji projektu jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, które przydatne są w pracy
z uczniem.  Nowe metody pracy i uczniem oraz narzędzia pozyskane podczas szkoleń wdrażane są
w naszej placówce. Mają wpływ na modyfikację programów dydaktycznych, unowocześniają metody edukacyjne stosowane w ZSE, podnoszą wydajność i jakość pracy, uatrakcyjniają ofertę edukacyjną szkoły.

Odbyte szkolenia prowadzone były w języku angielskim, a grupy kursowe były międzynarodowe. Szkolenia realizowane były metodami warsztatów, łączyły teorię z praktyką, pozwoliła uczestnikom na miejscu wypróbować proponowane przez trenerów narzędzia i sposoby pracy.

Wszyscy nauczyciele po odbytych szkoleniach podkreślali, że takie wyjazdowe szkolenia, odbywające się w międzynarodowym gronie, niosą ze sobą wiele korzyści. Pozwalają nie tylko pogłębić wiedzę
w zakresie interesujących tematów, ale także otworzyć się na nowe możliwości i trendy, spotkać ludzi z innych krajów i poznać ich sposoby pracy oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami i osiągnięciami. Wszyscy zadeklarowali chęć uczestniczenia w następnych zajęciach tego rodzaju, dostrzegając w nich możliwość swojego rozwoju zawodowego.

 

Kilka wspomnień z wyjazdów

 

Prezentacje powstałe po odbytych szkoleniach:

Prezentacja Malaga-Creative thinking

E-learning Distance Learning and Web Development

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla bezpiecznego korzystania z internet

Program kulturowy w Maladze

English for Educators