Konferencja podsumowująca projekt

29 października 2019 r. w Zespole Szkół Elektrycznych miała miejsce konferencja podsumowująca projekt realizowany w ramach programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Do Europy po nowe inspiracje” (POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048451). W ramach projektu ośmioro nauczycieli naszej szkoły uczestniczyło w czasie wakacji w szkoleniach metodycznych i kursie językowym. Podczas konferencji podzielili się swoimi doświadczeniami i zdobytą wiedzą, a także opowiedzieli o zaletach takich wyjazdów.

Michał Żeleźniakowicz i Ireneusz Bohatyrewicz wzięli udział w szkoleniu dotyczącycm cyberbezpieczeństwa, które odbyło się w Limasol na Cyprze. Podczas zajęć uczestnicy zapoznani zostali z informacjami z zakresu ochrony danych osobowych. Omawiali zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Ćwiczyli także scenariusze działań przeciwdziałających cyberzagrożeniom.

Andrzej Szulc uczestniczył w szkoleniu dotyczącym narzędzi cyfrowych do nauczania zdalnego, które miało miejsce w Bolonii we Włoszech. W czasie zajęć uczestnicy zapoznali się z możliwościami różnych platform internetowych, pozwalających na uczenie się na odległość. Narzędzia te przyczynią się też do urozmaicenia lekcji poprzez wprowadzenie elementów nowoczesnych technologii, dzięki czemu proces uczenia się będzie dla młodzieży ciekawszy i pozwoli na lepsze rozwijanie umiejętności nabywanych przez młodych ludzi.

Katarzyna Walendziuk i Anna Rutkowska wzięły udział w szkoleniu poświęconym kreatywnemu i krytycznemu myśleniu oraz poprawianiu komunikacji interpersonalnej, co ma służyć efektywnemu budowaniu zespołu (dobrej współpracy). Zajęcia odbywały się w Maladze w Hiszpanii.

Wszystkie szkolenia prowadzone były w języku angielskim, jako że grupy kursowe we wszystkich przypadkach były międzynarodowe. Metoda warsztatów, łącząca teorię z praktyką, pozwoliła uczestnikom na miejscu wypróbować proponowane przez trenerów narzędzia i sposoby pracy. Dzięki temu mogli oni docenić wartość i przydatność omawianych narzędzi.

Była jeszcze jedna grupa kursowa, która także zaprezentowała się podczas konferencji. Piotr Petelski, Marlena Maciejewska oraz Elżbieta Laszuk-Redlińska wzięli udział w kursie języka angielskiego w Limasol na Cyprze. Zajęcia odbywały się w grupie osób pochodzących z różnych krajów europejskich i prowadzone były przez doświadczonego lektora – Brytyjczyka. Dzięki temu nasi nauczyciele mogli poprawić swoje umiejętności w zakresie komunikacji językowej, wzbogacić zakres słownictwa, a przede wszystkim „przełamać lody” w posługiwaniu się językiem angielskim.

Wszyscy nauczyciele uczestniczący w konferencji podkreślali, że takie wyjazdowe szkolenia, odbywające się w międzynarodowym gronie, niosą ze sobą wiele korzyści. Pozwalają nie tylko pogłębić wiedzę w zakresie interesujących tematów, ale także otworzyć się na nowe możliwości i trendy, spotkać ludzi z innych krajów i poznać ich sposoby pracy oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami i osiągnięciami. Wszyscy zadeklarowali chęć uczestniczenia w następnych zajęciach tego rodzaju, dostrzegając w nich możliwość swojego rozwoju zawodowego.

Podczas konferencji gościli w szkole zaproszeni przedstawiciele Podlaskiego Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Białegostoku.