Kategoria: Aktualności

Praktyki w Cordobie

Na początku marca 2023r. grupa 11 uczniów naszej szkoły wyjechało na dwutygodniowe praktyki do przepięknego miasta Cordoba w Hiszpanii. Mobilność trwała 14 dni: od 5 do 18 marca br. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe w hiszpańskich firmach. Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Anna Niczyporuk – dyrektor szkoły oraz Katarzyna Walendziuk – nauczyciel języka angielskiego. Uczniowie […]

Czytaj dalej

Praktyki w Granadzie

W lutym grupa 11 uczniów naszej szkoły wyjechało na dwutygodniowe praktyki do Hiszpanii. W terminie od 6 do 17 lutego 2023r. doskonalili swoje umiejętności w hiszpańskich firmach: – programiści z klasy 4GP TE: Przemysław Dudek, Maciej Malinowski i Patryk Wojtkielewicz pracowali w firmie Centro Artebit. https://www.figma.com/proto/Fhw6GOBbjOii3hx7ftikU1/Erasmus-Presentation?page-id=0%3A1&node-id=2-11&viewport=1137%2C-733%2C0.5&scaling=contain&hide-ui=1 – informatycy z klasy 4EP TE: Maciej Balcerzak, Szymon […]

Czytaj dalej

Konferencja upowszechniająca realizację projektu

Dnia 9 listopada 2022 odbyła się konferencja upowszechniająca realizowany w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku projekt o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000007650 w ramach programu Erasmus+. W celu przybliżenia uczniom klas pierwszych idei przyświecającej programowi Erasmus+, w Kinie Elektryk, koordynator projektu p. Magdalena Olesiuk przedstawiła główne cele programu, korzyści i możliwości jakie otwierają się […]

Czytaj dalej

Nauczyciele w programie Erasmus+

W ramach realizacji projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-SCH-000007696, nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznychim. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku wzięli udział w szkoleniach mających na celu rozwinięcie kompetencji zawodowych oraz podniesienie jakości nauczania w szkole. Priorytetem dla nauczycieli naszej szkoły jest wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę, kształtowanie umiejętności i wartości takich jak: odpowiedzialność, uczciwość, otwartość, tolerancja, przygotowując go […]

Czytaj dalej

Pierwszy ‘job shadowing’ za nami!

Uczenie się poprzez obserwację pracy innych zwykle kojarzy się z wdrażaniem nowego pracownika. Tymczasem job shadowing może pomóc w rozwoju nawet pracownikom posiadającym doświadczenie zawodowe. Job shadowing, wg przewodnika po programie Erasmus+, to „krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a […]

Czytaj dalej

III grupa 2021/22

W dniach 14-25 marca 2022 roku grupa dwunastu uczniów z klas trzecich uczestniczyła w programie praktyk zawodowych organizowanych w ramach projektu „Międzynarodowe praktyki zawodowe uczniów Elektryka” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU ERASMUS+ z sektora: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna. Opiekunami byli: Pani Anna Niczyporuk- dyrektor szkoły i Pani […]

Czytaj dalej

II grupa 2021/22

W dniach od 14 do 25 lutego 2022 roku czterech programistów z klasy III G oraz czterech  uczniów kasy III I (technik grafiki i poligrafii cyfrowej) uczestniczyło w praktykach zawodowych w Granadzie. Wyjechali pod opieką Pana Przemysłąwa Sienkiewcza oraz Pana Łukasza Zdankowskiego. Uczniowie odbyli praktyki w następujących firmach:• INFORMATICA NETBIOS PSB NET (www.netbiosgranada.com)• E-SISTEMAS.NET (www.e-sistemas.net)• […]

Czytaj dalej

I grupa 2021/22

3 uczniów z III C oraz 5 uczniów z klasy III F wraz z opiekunami Panią Agnieszką Wojno i Panią Agnieszką Wojno wrócili z praktyk zawodowych z Hiszpanii. Zdobyli doświadczenie w hiszpańskich firmach związanych z elektroniką oraz w firmach informatycznych. Termin ich praktyk to 15.11 2021 – 26.11 2021 roku.Uczniowie zdobywali swoje umiejętności w następujących […]

Czytaj dalej

Program Erasmus+ w roku szkolnym 2021/2022

Czytaj dalej

Półprzewodnik Elektryczny

Pod podanym poniżej linkiem znajduje się Półprzewodnik Elektryczny dotyczący projektu „Współpraca edukacji i biznesu – zagraniczne praktyki uczniów ZSE” numer projektu 2019-1-PL01-KA102-062736 Powstał on jako produkt po odbytych mobilnościach. Wydanie specjalne Półprzewodnika poświęcone całkowicie projektowi powstało dzięki współpracy koordynatora projektu z nauczycielami, którzy towarzyszyli uczniom podczas wyjazdów oraz z uczestnikami mobilności. Półprzewodnik Elektryczny 2020.06 półprzewodnik elektryczny […]

Czytaj dalej