Prezentacja ze spotkania informacyjnego

Spotkanie informacyjne w pierwszej grupie wyjazdowej uczniów biorących udział
w praktykach zagranicznych  w programie – Erasmus+ odbyło się 9 listopada o godzinie 17.00 w auli szkolnej. Na spotkanie to zostali zaproszeni także rodzice młodzieży.

Udział w spotkaniu był obowiązkowy ze względu na konieczność podpisania umowy dotyczącej wyjazdu oraz uzyskania pełnych informacji dotyczących organizacji praktyk zawodowych w Hiszpanii.

Na spotkaniu tym uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do projektu i ich rodzice zostali poinformowani o celu i sposobie realizacji projektu. Uczniowie i rodzice zostali zapoznani z przebiegiem praktyki oraz umiejętnościami i wiadomościami jakie zdobędą po jej odbyciu. Podane zostały szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu, praktyk, warunków pobytu oraz programu kulturowego. Omówiono wszystkie dokumenty programu.

Prezentacja ze spotkania