Nauczyciele w programie Erasmus+

W ramach realizacji projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121-SCH-000007696, nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznychim. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku wzięli udział w szkoleniach mających na celu rozwinięcie kompetencji zawodowych oraz podniesienie jakości nauczania w szkole. Priorytetem dla nauczycieli naszej szkoły jest wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę, kształtowanie umiejętności i wartości takich jak: odpowiedzialność, uczciwość, otwartość, tolerancja, przygotowując go do bycia świadomym członkiem społeczności europejskiej. Za najważniejszy cel edukacyjny, nauczyciele stawiają sobie nowoczesne nauczanie. Zawsze kierują się przekonaniem, że gruntowne przygotowanie młodzieży do egzystowania w nowoczesnym społeczeństwie zwiększy prawdopodobieństwo zrównania szans edukacyjnych naszych uczniów z szansami ich rówieśników z innych krajów Unii Europejskiej.

Szkolenia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ odbywały się w okresie letnich wakacji bieżącego roku. Z takiej możliwości skorzystało 13 pracowników naszej szkoły: 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 3 nauczycielki języka angielskiego.

Celem wyjazdu było doskonalenie kompetencji zawodowych niezbędnych na stanowisku nauczyciela oraz szeroko pojętych kompetencji miękkich. Nauczyciele mieli możliwość poszerzenia i wzbogacenia swojej wiedzy. Dodatkowo, uczestnicy poznali kulturę i zwyczaje panujące w kraju przyjmującym, poznali historię a także zwiedzili ciekawe miejsca.

Grupa 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych: p. Agnieszka Wojno, p. Joanna Łuszcz, p. Piotr Petelski, p. Norbert Toruński, p. Andrzej Szulc i p. Adam Mosiej, wyjechała do Faro (Portugalia)
na szkolenie z zakresu JavaScript. Uczestnicy rozwijali swoją wiedzę na temat pojęć dotyczących języka JavaScript, środowiska programowania, zasad programowania obiektowego, funkcyjnego
i imperatywnego, a także praktycznego wykorzystania tego dynamicznego języka we wdrażaniu poszczególnych elementów na stronach internetowych.

Panowie Mariusz Gryszko i Przemysław Sienkiewicz wyjechali do Granady (Hiszpania) gdzie odbyli szkolenie z tworzenia i programowania gier wideo z Unity – zintegrowanym środowiskiem umożliwiającym tworzenie trójwymiarowych i dwuwymiarowych gier oraz różnego rodzaju interaktywnych treści, takich jak wizualizacje i animacje komputerowe.

Pan Krzysztof Szerszeń uczestniczył w kursie rozwijającym wiedzę i umiejętności z zakresu kodowania i robotyki z Arduino. Kurs obywał się we Florencji. Szkolenie obejmowało poznanie środowiska uruchomieniowego Arduino IDE. W ramach kursu nauczyciel poznał zarówno zagadnienia sprzętowe jak i metodykę programowania mikrokontrolerów w języku C++.

Pan Rafał Michałowski wybrał się do Villingen-Schwenningen (Niemcy) na szkolenie pod nazwą „Evolucja 360°”. Celem było poszerzenie wiedzy na temat cyfryzacji.

Dwie nauczycielki języka angielskiego, p. Monika Tobiaszewska i p. Anna Skorupska podjęły kurs metodyczny w Nicei (Francja). Szkolenie dało okazję do refleksji nad sobą jako nauczycielem. Panie przyswoiły wiedzę jak stawiać zdrowe granice, aby radzić sobie z przepracowaniem, jak regulować emocje i jak używać asertywności, aby właściwie reagować na wymagania kolegów, uczniów
i rodzin. Wyćwiczyły jak maksymalizować swoje mocne strony w celu uporządkowania
aby zminimalizować pośpiech i marnowanie czasu.

Pani Katarzyna Walendziuk szkoliła się w Maladze (Hiszpania) z zakresu inteligentnego oceniania
i ewaluacji, które są ważnymi elementami procesu nauki. Poszerzyła wiedzę na temat różnych strategii oceniania, a także poznała techniki, które inspirują do tworzenia swojego własnego systemu ewaluacji pracy uczniów.

Każda z grup wyjeżdżających na szkolenia przygotowała sprawozdanie i prezentację, które zostały zaprezentowane na zebraniu Rady Pedagogicznej. Celem było przedstawienie korzyści wynikających ze szkoleń oraz zachęcenie współpracowników do korzystania z takiej możliwości rozwijania się.

Podsumowując, szkolenia okazały się być niezwykle cennym doświadczeniem, umożliwiły rozwój  kompetencji językowych, przyczyniły się do zwiększenia poczucia pewności siebie u uczestników, dały szansę zdobycia ogromnej wiedzy językowej i metodycznej. Dzięki pracy w grupie nawiązano nowe znajomości, wymieniono się doświadczeniem zdobywanym przez lata w swojej pracy. Nauczyciele biorący udział w kursach w ramach projektu Erasmus+ wrócili do kraju z ogromną satysfakcją i dumą. Nowe umiejętności niewątpliwie przyczynią się do podniesienia jakości pracy Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.