Konferencja upowszechniająca realizację projektu

Dnia 9 listopada 2022 odbyła się konferencja upowszechniająca realizowany w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku projekt o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000007650 w ramach programu Erasmus+.

W celu przybliżenia uczniom klas pierwszych idei przyświecającej programowi Erasmus+, w Kinie Elektryk, koordynator projektu p. Magdalena Olesiuk przedstawiła główne cele programu, korzyści i możliwości jakie otwierają się przed uczniami dzięki wyjazdom na praktyki zagraniczne. Zostały  także wyświetlone prezentacje z wyjazdów na praktyki zagraniczne. Każda z trzech prezentacji była przedstawiona przez uczniów biorących udział w danej mobilności. Pierwszoklasiści mogli usłyszeć opinie i wrażenia bezpośrednio od osób które tego doświadczyły. Spotkanie dało sposobność uczniom do wymiany spostrzeżeń i zadawania pytań na temat doświadczeń związanych z pracą w innym kraju, odnalezienia się w innej kulturze czy trudnościach, lub ich braku, w porozumiewaniu się językiem angielskim.  

Ponadto, na II piętrze w strefie „Feel good” został zorganizowany poczęstunek na który zostali zaproszeni wszyscy uczniowie naszej szkoły. Nie zabrakło słodkości ani mandarynek, których głównym producentem jest Hiszpania.

Konferencja była podsumowaniem doświadczeń zdobytych w ramach projektu i jednocześnie zachęceniem do wzięcia udziału w mobilności w kolejnym projekcie.