Konferencja – Szkoła otwartych umysłów

27 września 2018 r.  na auli w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku odbyła  się konferencja upowszechniająca projekt pt. „ZSE – Szkoła otwartych umysłów” (2017-1-PL01-KA101-036924) realizowany w naszej szkole w ramach programu Erasmus+. W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele władz oświatowych oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Podczas konferencji uczestnicy projektu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, opowiedzieli o Portugalii – kraju, w którym odbywały się szkolenia. Ponadto przedstawione zostały informacje o szkoleniach i zdobytej wiedzy przez uczestników, a także o korzyściach, jakie przyniosą uczniom naszej szkoły. Spotkanie miało również na celu podkreślić jak ważna jest idea uczenia się przez całe życie.

Realizacja projektów w ramach programów takich jak Erasmus+ jest ogromną szansą na rozwój naszego województwa, miasta i szkoły.