Nowy projekt realizowany w szkole:”Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej”

Projekt realizowany będzie w terminie od 01-06-2017 do 31-05-2019.
Celem projektu „Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej” jest wsparcie 42 uczniów klas III Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, kształcących się w zawodach technik elektryk, t. elektronik, t. informatyk, t. teleinformatyk oraz t. cyfrowych procesów graficznych w procesie nabywania i praktycznego wykorzystania dotychczas zdobytych kompetencji zawodowych. Udział w projekcie ma służyć osobistemu rozwojowi uczniów,  pobudzić ich  ciekawość świata,  kształtować postawy elastyczności, tolerancji, komunikatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz otworzyć na nowe doświadczenia,  zwiększyć motywację do dalszej nauki, wzmocnić i rozbudzić potencjał naukowy  i osobowościowy. Koncepcja projektu zakłada także doskonalenie znajomości języków obcych hiszpańskiego oraz portugalskiego i posługiwanie się językiem angielskim zawodowym.
Praktyki zawodowe w miejscu pracy, łączące teorię z praktyką  wpłyną na uwolnienie potencjału zawodowego uczniów , przyczynią się do wzrostu  i rozwoju zdolności  organizacyjnych,  profesjonalizmu i umiejętności interpersonalnych.
Uczestnicy projektu osiągną cele dzięki udziałowi w dwutygodniowych praktykach w Hiszpanii/lub Portugalii w nowoczesnych przedsiębiorstwach branżowych.