Konferencja „Międzynarodowe praktyki uczniów ZSE” – 28 września 2017r.

Konferencja „Międzynarodowe praktyki uczniów ZSE” odbyła się 28 września 2017 roku w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Celem konferencji było upowszechnienie projektu pt.: „Międzynarodowe praktyki uczniów ZSE inspiracją do rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych”, realizowanego w szkole w latach 2016- 2018. Projekt zakładał organizację praktyk zawodowych w Hiszpanii dla 40 uczniów w zawodach technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik cyfrowych procesów graficznych.
Na konferencję zaproszono przedstawicieli FRSE, władze oświatowe, dyrektorów innych szkół ponadgimnazjalnych, lokalne media a także  uczniów naszej szkoły.

Program spotkania obejmował wystąpienia następujących osób:
• W poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych – Anna Niczyporuk

• Idea projektu „Międzynarodowe praktyki uczniów ZSE inspiracją do rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych” – Magdalena Szeligowska

• Pierwsze doświadczenia w pracy – wystąpienia uczniów różnych specjalności, biorących udział w omawianym projekcie – Mateusz Siemieniuk, Piotr Wyszyński, Przemysław Łochnicki, Igor Żmójdzin

• Wpływ międzynarodowych praktyk uczniowskich na rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczniów – Mariusz Gryszko, Michał Żelezniakowicz, Krzysztof Szerszeń, Katarzyna Walendziuk

• Wnioski z dotychczas zrealizowanych praktyk zagranicznych – Anna Niczyporuk

Konferencja zakończyła się quizem wiedzy dla uczestniczących w spotkaniu uczniów na temat zrealizowanego projektu. Do wygrania były koszulki projektowe. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali także długopisy z logo Unii Europejskiej.

Po konferencji zaproszeni goście udali się na dyskusję przy kawie.

 

DSC_3303 DSC_3307 DSC_3309 DSC_3316 DSC_3319 DSC_3323 DSC_3325 DSC_3327 DSC_3330 DSC_3331