Nowy projekt: „Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej”