Informacje o projekcie praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022 nr projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000007650

W roku szkolnym 2021/2022 po raz piaty uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych w programie Erasmus+.
Otrzymana przez ZSE w  2021 roku Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna oraz w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe jest potwierdzeniem realizacji dotychczasowych projektów na wysokim poziomie jakości i daje stałą możliwość ich realizacji w latach 2021-2027. Jest „biletem wstępu” do realizacji mobilności uczniów i nauczycieli.

Po długim czasie oczekiwania na wyniki wniosku budżetowego składanego do Agencji Narodowej, we wrześniu 2021r. otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że możemy realizować wyjazdy na praktyki dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Projekty  o numerach: 2021-1-PL01-KA121-VET-000007650 oraz 2021-1-PL01-KA121-SCH-000007696 będą realizowane w okresie piętnastu miesięcy.

 Niestety nowe zasady działania programu zredukowały liczbę uczniów i nauczycieli, którzy będą mogli rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Praktyki zagraniczne uczniów podzielone są na trzy terminy. Jeden w roku 2021 i kolejne dwa w 2022r.

Nauczyciele już w wakacje 2022 roku będą mogli wyjeżdżać na szkolenia, które zapewnią im pozyskanie informacji z zakresu wiedzy metodycznej i zawodowej.