III grupa 2021/22

W dniach 14-25 marca 2022 roku grupa dwunastu uczniów z klas trzecich uczestniczyła w programie praktyk zawodowych organizowanych w ramach projektu „Międzynarodowe praktyki zawodowe uczniów Elektryka” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU ERASMUS+ z sektora: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna. Opiekunami byli: Pani Anna Niczyporuk- dyrektor szkoły i Pani Katarzyna Walendziuk. Miejscem praktyk było położone w północnej części Portugalii miasto Braga. Ich podstawowym celem było wzbogacenie o wymiar praktyczny celów i treści kształcenia, zawartych w programie nauczania w zawodach technik elektryk oraz technik informatyk. Ten podstawowy cel został wsparty o poszerzenie kompetencji językowych, poprzez wykorzystanie posiadanej wiedzy w środowisku o charakterze międzynarodowym.

Uczniom udostępniono szeroką i różnorodną ofertę praktyk realizowanych w istniejących na terenie Bragi firmach z zakresu elektryki oraz usług informatycznych.

Technicy elektrycy odbyli praktyki w następujących przedsiębiorstwach:

  • Prime Energy
  • Numica
  • BURGOMÉTRICO – LDA

Technicy informatycy odbywali praktyki zawodowe w następujących firmach:

  • VerdeCenter
  • ITEK informática
  • Recicla PC
  • Mega Prado

Poprzez praktyki uczniowie nie tylko mogli w realnych warunkach skonfrontować i wykazać swoją wiedzę oraz umiejętności, ale także zapoznać z lokalnym rynkiem pracy i oczekiwaniami potencjalnych pracodawców. Niebagatelne znaczenie mają także wyniesione kompetencje językowe oraz kulturowe.

Aby podnosić kwalifikacje zawodowe nauczycieli ZSE, zorganizowana została również mobilność typu Job Shadowing, której uczestnikiem był Pan Piotr Mieczkowski- wicedyrektor szkoły. Obserwacja pracy miała na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz pogłębienie wymiaru europejskiego naszej placówki i szkolnej społeczności. Uczenie się poprzez obserwację pozwoliło na poznanie realnej pracy organizacji, dzięki temu łatwiej jest dostrzec różne rozwiązania i inne sposoby radzenia sobie z zagadnieniami. Podkreślić należy też osobisty wymiar tej formy szkoleniowej, możliwość bezpośredniego udziału i obserwacji procesu edukacji.