Spotkanie informacyjne – grupa lutowa

18 stycznia 2018 roku odbędzie się spotkanie informacyjne uczniów klas III F oraz III G wyjeżdżających w lutym na praktyki zawodowe do Hiszpanii oraz ich rodziców z koordynatorem projektu i opiekunami grupy. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:15 w sali 118.

Prezentacja ze spotkania:

Prezentacja- luty 2018