2 mobilności za nami…

W okresie od 01.06.2017 roku do 31.05.2019 roku realizowany jest w szkole projekt pt.: „Technicy i nauczyciele ZSE na arenie międzynarodowej” (2017-1-PL01-KA102-036958) finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU ERASMUS +, sektor: „Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów, poprzez wzbogacenie o wymiar praktyczny celów i treści kształcenia, zawartych w programie nauczania w poszczególnych zawodach. Dzięki praktykom uczniowie mogą skonfrontować zdobytą już wiedzę teoretyczną z praktyką. Obok wzrostu kompetencji zawodowych ważnym elementem programu jest podniesienie poziomu znajomości branżowego słownictwa w języku angielskim i podstawowych zwrotów w językach portugalskim i hiszpańskim, a także kompetencji międzykulturowych, związanych z poznaniem historii, architektury oraz geografii Portugalii i Hiszpanii. W ramach projektu grupy uczestników wyjeżdżają na praktyki zawodowe do zagranicznych przedsiębiorstw. Są to praktyki organizowane w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w klasie trzeciej. Uczestnikami praktyk zawodowych są uczniowie klas trzecich kształcących się w zawodach elektronik, grafik, elektryk, informatyk oraz teleinformatyk. Programy praktyk dostosowane są do poszczególnych zawodów.

W terminie 01.10-14.10.2017 r. odbyły się praktyki uczniów klas  III C, III D oraz III I w Portugalii w miejscowości Braga. Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni z wyjazdu, o czym świadczą przedstawione przez nich wnioski „Jednogłośnie możemy powiedzieć, że wyjazd był bardzo udany. Czas spędzony w Bradze powiększył nasze doświadczenie zawodowe, rozwinął nasze języki obce, pokazał realia panujące za granicą. Z chęcią wzięlibyśmy udział w takim projekcie po raz drugi.”.

Zaś w terminie 05.11-18.11.2017 r. uczniowie z klas III B i III H odbyli praktyki w Hiszpanii w miejscowości Granada. Był to już kolejny wyjazd do tego miasta (w poprzednim roku szkolnym uczniowie również odbywali tam na praktyki).  Uczniowie są pod wielkim wrażeniem Hiszpanii. Mówią, że wyjazd dał im szansę rozwoju, poszerzył wiedzę w kierunkach zawodowym i kulturowym.

Uczniowie, oprócz doświadczenia, którego zdobycie było głównym celem, przeżyli również niesamowitą przygodę, a wspomnienia z wyjazdu pozostaną na zawsze w ich sercach.