Spotkanie informacyjne – grupa listopadowa

Poniżej znajduje się prezentacja ze spotkania informacyjnego, które odbyło się przed wyjazdem II grupy (listopadowej) do Hiszpanii

Prezentacja- listopad 2017