Grupa III

Trzecia grupa uczniów z klasy III F wyjeżdża na praktyki zagraniczne już 5 lutego 2017 roku. Obecnie odbywają przygotowanie pedagogiczno-kulturowe przed wyjazdem oraz uczą się języka hiszpańskiego i powtarzają wyrażenia zawodowe z języka angielskiego.